Installation

I bladet finns två ledningar, (+) och (-), ingen skillnad på (+) och (-) vid koppling.

VIKTIGT!

Undvik att installera de strömförande kablarna för spänt så att torkaren kan röra sej fritt.

Installationskittet

Anslut säkringen omedelbart efter att batteriet är kopplat till (+) mellan ledningarna, 15A säkring.

Från brytaren drar du sladden till relät, till koppling nr. 30.

Från koppling nr. 87 drar man sladden till torkarbladet.

Använd en 2-polig strömförande kabel till relät. Varifrån den andra är strömförande (+) och den andra är jordad (-) som kopplas till fordonskarossen.

Relä polen 85 ansluts till fordonskarossen.

Installera brytaren till fordonets instrumentbräda eller annan lämplig plats.

Den strömförande ledningen som kommer från bilens strömlås dras till brytaren POWER nr. 1.

Brytarens koppling ACC nr. 2 dras till reläts koppling nr. 86.

Brytarens koppling GROUND nr. 3 ansluts till fordonets kaross.

Med en krympslang kan man skydda kopplingarnas fogar.

Genomskinliga kontakter drar ihop sej när man värmer dem med tex. tändare eller

varmlufts blåsare så att de blir vattentäta.

Detta är nödvändigt såvida fogarna blir utsatta för fukt eller salt.

Strömkonsumtionen är tillräcklig för att tömma ett fulladdat batteri om brytaren lämnas på.

JORDNINGEN BÖR GÖRAS ORDENTLIGT!

Relä plintarna

  • 30 = Huvudströmmen (direkt från batteriet, genom säkringen)
  • 85 = Jord (försäkra dej om att det är ordentligt jordat)
  • 86 = Styrström ( tex. bakom strömlåset)
  • 87 = Torkarbladets plus sladd